Advertentie
Advertentie

Alan Greenspan lost de verwachtingen in

(tijd/reuter) - Het openmarktcomité van de Federal Reserve, het systeem van Amerikaanse centrale banken, verhoogde dinsdag de fed funds rente met 25 basispunten tot 5,50 procent. Het disconto bleef ongewijzigd op 5 procent. De verstrakking was algemeen verwacht en werd op de financiële markten dan ook rustig onthaald. De Europese beurzen gingen zelfs fors omhoog nog vóór de beslissing van de Fed bekend raakte. Wall Street sloot echter 0,42 procent lager af.In een mededeling zegde de Fed dat de verstrakking doorgevoerd werd 'in het licht van de aanhoudend sterke vraag, die het risico inhoudt van inflatoire onevenwichten in de economie, die op hun beurt op lange termijn de verdere expansie van de economie in het gedrang brengen'. De Fed is van oordeel dat een lichte verstrakking vermijdt dat een aantrekkende inflatie een grotere renteverhoging noodzakelijk maakt. Fed-voorzitter Greenspan zegde vorige week al dat een kleine verstrakking de beste garantie was voor bestendiging van de gestage, non-inflatoire groei.