Advertentie
Advertentie

Alan Greenspan maakt zich zorgen over toenemend begrotingstekort

(tijd) - Alan Greenspan, de voorzitter van het systeem der Amerikaanse centrale banken (Fed), uitte gisteren zijn bezorgdheid over het toenemende Amerikaans begrotingsdeficit. 'Indien de huidige politiek niet wijzigt, zal het deficit in de volgende jaren almaar toenemen', zei Greenspan tijdens een toespraak voor de Amerikaanse vereniging van effectenhandelaren. 'Denk er aan dat de eerste lichting van de babyboomers over vijf jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dat kan een dynamisme in gang zetten van steeds meer overheidsuitgaven en steeds meer tekorten, met mogelijk ernstige gevolgen voor de economie.' Greenspan merkt op dat niets erop wijst dat de huidige politiek snel zal wijzigen: 'Het debat draait nog steeds over de mate van belastingverlagingen of uitgavenverhogingen. Niemand lijkt zinnens initiatieven voor te stellen die nodig zijn om tot een begrotingsevenwicht te komen.' Toch geeft de monetaire topman de hoop niet op: 'De geschiedenis leert dat, indien de nood hoog is, de verkozenen wel degelijk de nodige acties ondernemen. Ik vertrouw erop dat het gevaar van de ontsporende begroting tijdig zal worden aangepakt met evenveel efficientie en vastberadenheid als in vergelijkbare periodes uit het verleden.' Voor de volgende maanden is Greenspan een stuk optimistischer: 'Er zijn tekenen dat de bedrijfsuitgaven in de lift zitten. Voorts ziet het ernaar uit dat de arbeidsmarkt stabiliseert, ook al blijft ze zwak. Ondernemers moeten worden overtuigd dat een gezond economisch groeiritme houdbaar is op een middellange termijn. Het is immers van belang dat zij personeel aanwerven. Indien ze dat onvoldoende doen, vrees ik dat de consumptie zal afnemen. Dat zou de prille expansie in de kiem smoren. Maar ik dicht meer kansen toe aan de heropleving van de jobcreatie.'