Advertentie
Advertentie

Albanië raakt niet uit het slop

(tijd) - Het economisch hervormingsprogramma dat Albanië in 1992 invoerde, heeft zijn vruchten afgeworpen. De economie groeide vanaf 1993 sneller dan de meeste andere overgangseconomieën van Oost-en Centraal-Europa. Dat betekent niet dat de Albanezen het beter hebben dan de gemiddelde Oost-Europeaan. Het bruto binnenlands product (BBP) per capita ligt nog altijd ver onder dat van de andere voormalige Oostbloklanden.De Albanese regering vaardigde in 1992 een programma uit om een markteconomie in te voeren. Het programma beoogde onder meer de privatisering van de staatsbedrijven. De kleine bedrijven en de detailhandel werden in sneltreinvaart geprivatiseerd en die operatie is nu zo goed als afgerond. De grote staatsbedrijven gingen vanaf juli 1996 over in particuliere handen via een systeem van privatiseringscouponnen.