Advertentie
Advertentie

Albertkanaal maakt verlies van 1986 bijna weer goed

Op het waterwegennet, dat valt onder het beheer van de Dienst voor de Scheepvaart, ministerie van openbare werken, werden vorig jaar opnieuw meer dan 24 miljoen ton goederen vervoerd. Daarmee werd weliswaar het verlies van 1986 t.o. 1985 bijna volledig goedgemaakt, maar blijft men nog altijd 4,4 procent achterliggen op de goederenvolumes van tien jaar (!) terug. De ruggegraat van dat waterwegennet in het noorden en het noordoosten van het land is, zoals u weet, het Albertkanaal.