Alfred Pijpers, onderzoeker bij het instituut voor internationale betr

ekkingen Clingendael, over de luchtaanvallen rond de Iraakse hoofdstad BagdadVisitekaartje is te hoffelijk. Ik zou het een Amerikaanse geurvlag noemen. Een geurvlag die het nieuwe Amerikaanse leiderschap markeert ten opzichte van het Midden-Oosten, de NAVO en de Europese Unie. Het is een boodschap aan de wereld dat de Amerikanen geen neo-isolationistische politiek zullen gaan voeren en in de wereldpolitiek het heft in handen willen houden. Deze actie geeft het signaal: wij zijn er, hou rekening met ons. De VolkskrantPaul Fentener van Vlissingen, columnist, over twijfelIn de twijfel zit een prachtige bevrijding van jezelf. Het openstellen voor iets anders dan je dacht, het binnenlaten van vreemde rovers in je heilige gedachtenhuis is opwindend. In deze tijd waarin de planeet eigenlijk geheel ontdekt is en expedities naar vreemde, gevaarlijke streken wat minder moeilijk, is het openstellen voor twijfel het geestelijke equivalent van die vroegere gevaarlijke expedities. Je hebt er bovendien precies hetzelfde voor nodig als al die avonturiers: nieuwsgierigheid en moed. Alleen de zeer moedigen kunnen luisteren en heroverwegen. Alleen de echte twijfelaars gaan vastbesloten door de wind na verwerking van het argument van de ander. Dat zijn de allerbeste denkers: ze slapen een nachtje en de volgende morgen heeft het onderbewustzijn twijfel vervangen door weten.Het Financieele DagbladGerard Aalders, van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, over IBM en de holocaustHet gaat niet aan een bedrijf aan de schandpaal te nagelen als zijn producten worden ingezet voor doelen waarvoor ze niet zijn gemaakt, laat staan bedoeld. We rekenen het de vooroorlogse Nederlandse zuivelfabrikanten toch ook niet aan dat ze producten aan nazi-Duitsland hebben geleverd? Ongetwijfeld hebben boter, kaas en eieren een bijdrage geleverd aan de puike gezondheid van nazis. Met de IBM-affaire lijkt het einde zoek, en het leggen van claims verwordt tot een karikatuur. Verantwoordelijkheden moeten worden gelegd waar ze horen en tegelijkertijd mag de redelijkheid niet uit het oog verloren worden. Want de zuivelproducenten aanklagen gaat echt te ver. NRC HandelsbladAnton Zijderveld, columnist, over inhoudsloos en beledigend politiek taalgebruikTeksten die weinig inhoud hebben, staan vaak vol uitroeptekens. Als een componist weinig te vertellen heeft, kan hij altijd nog met pauken- en bekkenslagen de spanning er proberen in te houden. En zo gaat het ook in de politiek. Zo zei (CDA-oppositieleider) Jaap de Hoop Scheffer onlangs dat minister (voor Ontwikkelingssamenwerking) Herfkens haar klep dicht moest houden. Daarop schold de minister deze parlementariër uit voor vlerk. Parlementaire en diplomatieke taalverruwing schaadt het aanzien van de politiek, ik vind daarom dat de voorzitter van de Tweede Kamer de bevoegdheid moet krijgen om voor onparlementaire taal gele en rode kaarten uit te delen. De Volkskrant