Advertentie
Advertentie

Algemeen eerherstel kan volwaardig alternatief zijn voor amnestie

(tijd) - "Een alternatief voor een amnestiewet voor hen die na de tweede wereldoorlog veroordeeld werden voor kollaboratie, zou een wet van algemeen eerherstel kunnen zijn. Dergelijk eerherstel werkt alleen voor de toekomst en op die wijze zou het psychologisch bezwaar tegen de terugwerkende kracht van een amnestiemaatregel vermeden worden.' Dit is één van de konklusies in het rapport van de Vlaamse raad over de sociale en menselijke gevolgen van de repressie- en epuratiewetgeving na de tweede wereldoorlog.