Algemene Centrale ABVV huiverig over winstdeling

De Algemene Centrale van het ABVV staat huiverig tegenover het beginsel van winstdeling. Het arbeidersaandeelhouderschap wordt verworpen. Deelname in de bedrijfsresultaten kan slechts voor zover het afsluiten van gewone KAO's in de gebruikelijke vorm behouden blijft, de indexering niet in het gedrang komt en de voorwaarden tot winstdeling in kwantitatieve en kwalitatieve zin worden vastgelegd via onderhandelingen. Aldus een resolutie van de AC, die tijdens het weekend op het statutair kongres werd goedgekeurd.