Advertentie
Advertentie

Algemene vergadering kan soms ook schriftelijk

Vooral kleine en middelgrote ondernemingen vergaderen soms zonder al te veel plichtplegingen. Sinds kort kunnen zij ook hun algemene vergadering houden zonder effectief samen te komen of meer concreet 'eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren'. Er zijn een aantal voorwaarden.