Advertentie
Advertentie

Algemene vergadering van Intermixt

(tijd) - Intermixt, de vereniging van de vertegenwoordigers van de openbare sektor in de gemengde interkommunales voor distributie van gas, elektriciteit en kabeltelevisie, hield onlangs haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in de "Site du Grand Hornu'.