"All in' reizen en vakanties moeten

Een vertrek dat uitgesteld wordt; een hotel dat volgeboekt is; prijsverhogingen op het allerlaatste ogenblik; allerhande nare ervaringen waarmee men te maken kan krijgen als men inschrijft voor een reis of vakantie alles inbegrepen of "all in'. Om de vele klachten hierover te beperken, maar ook om de integratie van de Europese toeristische markt te bevorderen, stelde de Europese kommissie een ontwerp-richtlijn op om de nationale wetten en reglementen inzake de "all in' reizen te harmonizeren. Lidstaten die er strengere normen op na willen houden, zullen dit steeds kunnen. De EG-kommissie wenst dat de nieuwe richtlijn, na goedkeuring door de EG-ministerraad, op 31 december 1990 van kracht wordt.