Alle grote Europese beurzen luisteren naar Fidelity

(tijd) - De drie grote Europese beurzen kunnen bij belangrijke beslissingen niet om die ene Amerikaan heen. Fidelity Investments bouwde vrijwel geruisloos een dominante positie op bij de London Stock Exchange, de Deutsche Borse en Euronext. De meest recente participatiemeldingen leren dat de Amerikaanse fondsengigant via zijn diverse beleggingsfondsen ongeveer 10 procent van de aandelen van elke beurs controleert. Daarmee is Fidelity zowel bij Euronext, Deutsche Borse als de LSE uitgegroeid tot de belangrijkste individuele aandeelhouder. Alliantie- of andere plannen van de drie Europese tenoren zullen dan ook via Amerika lopen. Bij het onverwachte vertrek van iemand als George Moller zal Fidelity vast ook wel zijn zegje gedaan hebben. De opmars van Fidelity illustreert de snel wijzigende aandeelhoudersstructuur van de beurzen sinds hun beursgang op het eigen koersenbord. De beurzen zijn niet langer een gemoedelijk clubje waarbij de beursleden ook de aandeelhouders zijn en de beslissingen zonder inspraak van buitenaf worden genomen. Bij Euronext hadden de beursleden in februari 2003 nog 37,9 procent van de aandelen in handen, tegenover 74,4 procent bij de beursgang op 16 juli 2001. Bij Deutsche Borse, dat in februari 2001 naar de beurs trok, slonk dit percentage van 51 procent eind 2001 naar 22 procent eind vorig jaar. De meerderheid is intussen in handen van institutionele beleggers als pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsfondsen. Fidelity komt steeds vaker actief tussenbeide bij de bedrijven waarin de groep investeert. Anthony Bolton, de bekende Britse fondsbeheerder van Fidelity, kreeg in de Britse pers de bijnaam 'de stille moordenaar' voor de wijze waarop hij de ITV-voorzitter Michael Green buitenwerkte. Bolton organiseerde bij de fusie van Carlton en Granada tot ITV samen met andere institutionele beleggers het verzet tegen de benoeming van de Granada-topman Green. Die druk dwong Green tot aftreden en gaf de raden van bestuur van Carlton en Granada het nakijken. KVS