Alle ogen gericht op VS bij aftrap Kyotoverdrag

(tijd) - In heel de wereld werden gisteren ludieke acties gehouden ter gelegenheid van de inwerkingtreding van het klimaatprotocol van Kyoto. De VS, de grote afwezige in het klimaatakkoord, kregen herhaalde oproepen om zich achter de gemeenschappelijke strijd tegen het broeikaseffect te scharen.