Alle vormen van tabaksreklame worden vanaf 1 januari 1995 verboden

BRUSSEL (tijd/belga) - Vanaf 1995 wordt elke vorm van reklame voor tabaksprodukten verboden. Dit is de essentie van een ontwerp van koninklijk besluit dat werd opgesteld door minister voor volksgezondheid Laurette Onkelinx. Jaarlijks sterven er in België zo'n 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Onkelinx stelde gisteren het ontwerp van KB voor aan de pers. Het huidig ontwerp gaat verder dan wat de minister vroeger had aangekondigd. Terwijl ze oorspronkelijk nog een uitzondering wou toestaan voor bepaalde sponsoringaktiviteiten, is er nu een algemeen verbod voorzien. Het verbod slaat op de naam van de tabaksprodukten. Reklame voor produkten of diensten met dezelfde naam is dus eveneens verboden. Hiermee gaat België verder dan een voorstel van EG-richtlijn. Volgens dit voorstel mag nog reklame gevoerd worden voor dergelijke produkten indien de tabakverkoop minder is dan 50 procent van de totale omzet van een bepaalde merknaam.