Alleen op de wereldFrederik Delaplace

Remi Vermeiren, de topman van de KBC Groep, stopt ermee. Volgend jaar laat hij de leiding van de groep over aan Willy Duron, de verzekeringstopman van KBC. De leiding over de banktak komt dan in handen van André Bergen, vandaag financieel directeur bij Agfa-Gevaert, maar gepokt en gemazeld in de bankwereld. Bergen bezette een van de sleutelposten in het directiecomité van de Generale Bank dat zich in 1998 vruchteloos verzette tegen de geforceerde fusie met Fortis.Met Vermeiren verdwijnt bij KBC een bankier pur sang en een selfmade man. Vermeiren werkte zich op van beleggingsadviseur tot directievoorzitter. De bankierskwaliteiten van Vermeiren worden algemeen erkend, door de realisatie van de fusie van zijn Kredietbank (KB) met Cera en ABB, maar voor de buitenwereld behield hij een afstandelijk imago. Op feestjes van de haute finance duikt hij nimmer op en zijn publieke optredens beperken zich tot de prijsuitreiking van de Ronde van Vlaanderen. Zijn naam blijft ook onlosmakelijk verbonden met het langgerekte gerechtelijke onderzoek naar georganiseerde belastingfraude via KB en de Luxemburgse zusterbank KB Lux. De herhaaldelijke lekken uit het onderzoek stoorden Vermeiren mateloos. In 1999 werd het hem zelfs even te machtig toen hij zich tijdens een persconferentie beklaagde dat het werk van de duizenden KBCers teniet werd gedaan door de overdreven aandacht die dossiers als KB Lux kregen. Een jaar later werd Vermeiren zelf in verdenking gebracht in het dossier, wat hij als een flagrante schending van de elementaire regels van de verdediging omschreef. Volgend jaar zou het proces in de zaak-KB/KB Lux eindelijk van start moeten gaan. Vermeiren zal de bank dan niet meer leiden, het nieuwe topduo van de bank zal zelfs helemaal geen banden meer hebben met de affaire.Vermeiren slaagde er wel in de wat uitzonderlijke stand-alonestrategie van KBC aan de markten te verkopen. De Almanij-groep, waartoe KBC en KB Lux behoren, zweert bij het behoud van de Vlaamse verankering, ook als die remmen zet op de groei. Wij zitten niet te wachten op de grote alliantie, schamperde Vermeiren in deze krant ooit over de alliantiehonger van andere Belgische bankiers. KBC is het grootste Bel20-bedrijf waarvan het beslissingscentrum volledig in ons land is gebleven.Die onafhankelijke groei van KBC wordt meteen ook de grootste uitdaging voor het duo Duron-Bergen. De bankverzekeraar bouwde de voorbije jaren in versneld tempo een positie uit in het voormalige Oostblok, maar die expansie moet haar rendabiliteit nog bewijzen. De potentiële groei van KBC is groot in de regio, de risicos zijn navenant. En in West-Europa blijft Vlaanderen als wingebied toch een erg beperkte buffer. Een fusie met KB Lux kan schaalgrootte en extra synergie opleveren, maar kan enkel als de affaire afgesloten is. Het wordt voor Bergen en Duron zaak uit te maken of de door KBC ingeslagen weg op termijn houdbaar is. De stand-alonestrategie kan alleen overeind blijven als daar voldoende rendabiliteit tegenover staat. Maar Bergen heeft dit keer alvast een raad van bestuur achter zich met glasheldere ideeën over de strategie. Het is ooit anders geweest.