Advertentie
Advertentie

Alleen rijkswacht staat achter politiehervorming

(tijd) - Van de drie politiekorpsen in België, kan alleen de rijkswacht zich vinden in het regeringsplan ter hervorming van het politielandschap. Zowel de gerechtelijke politie als de gemeentepolitie verwerpen het idee dat twee lokale politiediensten naast elkaar blijven bestaan. Ze ijveren voor één korps onder de bevoegdheid van de burgemeesters. Maar daar wil de rijkswacht niets van weten. Deze tegengestelde visies kwamen gisteren duidelijk naar voren tijdens een hoorzitting met de respectieve korpsoversten in de Kamer.De korpschefs van de drie politiediensten in België gaven gisteren voor de kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en Justitie hun mening over het regeringsplan ter hervorming van de politiediensten. Volgens dat plan, dat premier Dehaene begin oktober aan de Kamer voorstelde, komt er op het federale niveau een integratie van gerechtelijke politie (GP) en rijkswacht, terwijl op het lokale niveau de gemeentepolitie en de lokale rijkswachtbrigades naast elkaar blijven bestaan. De lokale rijkswachtbrigades maken wel ook deel uit van het nieuwe nationale korps. Eenvormige statuten, lonen, opleidingen... en samenwerking in de zogenaamde politiezones zouden een concurrentieslag tussen de twee lokale diensten moeten vermijden.