Advertentie
Advertentie

Alleen vakbondskoepelskunnen kandidaten voordragen

(tijd) - De kandidaten voor de sociale verkiezingen mogen alleen ingediend worden door de vakbondskoepels en niet door de centrales, de sectororganisaties. Dit bevestigde de Arbeidsrechtbank van Brussel in een recent vonnis. Voorzitter Henri Funck spreekt van een belangwekkend vonnis.Het Brusselse hotel Le nouveau palace startte een gerechtelijke procedure rond de sociale verkiezingen. De directie oordeelde dat de kandidatuurstelling niet volgens de wettelijke regels was gebeurd. De lijst van de ABVV-kandidaten werd overgemaakt door een sectorale centrale, en niet door de vakbondskoepel. De vakbonden argumenteerden dat ze hun centrales mandateerden, maar de arbeidsrechtbank van Brussel volgt deze redenering niet. Vrijdag sprak de rechtbank zich over de zaak uit. De arbeidsrechtbank noemde de gevolgde procedure in strijd met de wet, en annuleerde de verkiezingen in het Brussels hotel.Henri Funck, voorzitter van de arbeidsrechtbank van Brussel, stelt dat de wet expliciet zegt dat alleen de koepels kandidaten mogen voordragen. De vakbonden volgen de gewijzigde wetgeving niet, en dienen nog al te vaak bij monde van hun centrales de kandidaturen in. Funck betwijfelt of het vonnis een nationale weerslag zal hebben. De termijnen waarop de procedures betwist kunnen worden, zijn verstreken. Alleen in bedrijven waar de verkiezingen uitgesteld werden, kan het vonnis nog een weerslag hebben. Maar het vonnis kan volgens Funck op termijn wel gevolgen hebben. De vraag is of kandidaten die niet verkozen werden, recht hebben op bescherming als ze niet correct werden voorgedragen.De wetgeving over de sociale verkiezingen werd vorig jaar aangepast. In het KB van 25 mei 1999 staat dat enkel de nationale koepels de kandidaten mogen voordragen. Vroeger konden ook de centrales dit doen, maar dit leidde in Brussel tot problemen. In sommige bedrijven diende een vakbond meer lijsten in. EvH