Advertentie
Advertentie

Alleen VLD communiceert voldoende

(tijd) - Volgens de Vlaamse politici en het grote publiek is de VLD de enige partij die behoorlijk communiceert. Dat blijkt uit een marktonderzoek van het bureau Compagnie bij 550 Vlamingen en 77 leden van het Vlaams Parlement. Het marktonderzoekbureau ging na welke partijen vandaag communiceren en welke partijen nood hebben aan meer en betere communicatie.Maar liefst 71 procent van de politici en 39 procent van de ondervraagde burgers vinden dat de liberalen op dit moment voldoende communiceren. Op ruime afstand van de VLD volgt de CVP. 14 procent van het publiek en 12 procent van de politici zijn tevreden over de CVP-communicatie. De SP haalt bij het grote publiek nog 6 procent. Bij de ondervraagde politici zakt dat resultaat drastisch: geen enkele politicus vindt dat de SP goed communiceert. Ook Agalev en de Volksunie scoren slecht. Bij het grote publiek halen zij elk 1 procent, bij de parlementsleden 0 procent. Het Vlaams Blok doet het met respectievelijk 3 en 4 procent iets beter.Bij de vraag welke partijen nood hebben aan een beter communicatiebeleid krijgen SP en VLD van het grote publiek goede punten. Slechts 5 procent vindt dat ze beter moeten communiceren. Daarna volgen de Volksunie (10 procent), Agalev (12 procent) en het Vlaams Blok (12 procent). Hekkensluiter is de CVP, 14 procent van de bevolking vindt dat die partij nood heeft aan een betere communicatie.Van de parlementsleden denkt slechts 1 procent dat de VLD meer nood heeft aan communicatie. Het Blok scoort even goed. De Vlaamse groenen houden nog redelijk stand (8 procent). Volgens de Vlaamse politici hebben de SP (12 procent), de Volksunie (19 procent) en vooral de CVP (30 procent) behoefte aan een betere communicatie. StS