Alleen wie privé verzekerd is, krijgt vergoeding wateroverlast

(tijd) - Alleen wie over een privé-verzekering beschikt tegen natuurrampen zal een vergoeding ontvangen voor de wateroverlast van de jongste dagen. De kans lijkt immers gering dat het Rampenfonds van de overheid tegemoetkomt in de kosten. Niet veel burgers bezitten vandaag een polis voor wateroverlast. De verzekeraars vragen de overheid dan ook dringend werk te maken van een nieuwe wetgeving.