Alles heeft een prijs

Verlaging van het overheidstekort, vergroting van de werkgelegenheid en verbetering van de concurrentiekracht; het zijn niet mis te verstane uitdagingen die de nieuwe regering Dehaene-II te wachten staan. Tegelijkertijd is de bewegingsruimte danig beperkt. De lastendruk bedraagt reeds 47 procent van het bruto binnenlands produkt en van de overheidsuitgaven wordt bijna 20 procent verbruikt om de rentelasten op de overheidsschuld te dekken. Het monetair beleid is daarnaast met handen en voeten gebonden aan het handhaven van een sterke Belgische frank binnen het EMS.