Alles over huishuur

(tijd) - Bij Creadif (Brussel) verscheen zopas het werk "Huishuur - gemeen recht en woninghuur', waarbij bijzondere aandacht gaat naar fiskale aspekten in verband met huur. Advokaat Paul Struyven maakte van de voortdurende wetswijzigingen sinds 1975 een syntese. Hij deed dit met zoveel mogelijk verwijzingen naar recente rechtspraak en rechtsleer. Hij trachtte daarbij te antwoorden op de honderden vragen die verhuurders en huurders kunnen stellen. Wanneer is het gemeen recht of de woninghuurwet van toepassing? Wat zijn de gevolgen daarvan? Wat is de duur van een (lopende) overeenkomst? Moet er opzeg worden betekend? Hoeveel kost de registratie? enzovoort. In het boek vindt men antwoord op deze vragen en kommentaar op de wetgeving. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de fiskale gevolgen en implicaties van huurovereenkomsten. De fiskale aspekten worden behandeld door advokaat Marc Loyens.