Alles wat je over geld steeds al weten wilde

Er bestaat bij niet-ekonomen ongetwijfeld een reële behoefte aan een werk dat op een bevattelijke manier uiteenzet waar het in de monetaire ekonomie om gaat. Ofschoon 'Alles over geld' bijzonder hoge verwachtingen bij de lezer oproept, dreigt deze tot de spijtige vaststelling te moeten komen dat zijn verwachtingen slechts ten dele ingelost worden.Het boek bestaat uit twee onderscheiden delen, waarbij het eerste deel als titel draagt 'Geld' en het tweede deel 'Het internationale betalingsverkeer'.