Allianz zet aparte tak voor bedrijfsverzekeringen op

(tijd) - De Duitse verzekeringsgroep Allianz groepeert haar activiteiten voor ondernemingen in een nieuwe verzekeringsdochter. De herstructurering en de lancering van Allianz Global Risks moet de rendabiliteit van de verzekeringen voor ondernemingen bijschaven. Bedrijfsverzekeringen, of polissen tegen industriële risicos, zitten al geruime tijd in een impasse, niet alleen bij Allianz, maar wereldwijd in de volledige verzekeringssector. De vraag is of een apart beheer weer orde op zaken kan brengen. Allianz is overtuigd van wel. Het is niet nodig dat we in ieder land waar we aanwezig zijn eigen bedrijfsverzekeringen opstarten, zegt Steve Schleisman, directievoorzitter van Allianz Global Risks. Het is interessanter het risicobeheer en de daaraan gekoppelde tarifering te delen en op dezelfde manier toe te passen, of we nu in Portugal of in Mexico zitten.Industriële risicos leveren de jongste maanden meer schade op voor de verzekeraars dan premies. Allianz noteert een schaderatio van 140 procent. Voor iedere euro die binnenkomt, verliezen we 40 cent op die euro. Zelfs voor Allianz is dat op den duur niet meer houdbaar, meldt Schleisman. De herstructurering van de activiteiten moet de verliezen wegwerken. Allianz Global Risks wenst tegen 2003 winstgevend te zijn. In een eerste fase worden de premies voor de bedrijfsverzekeringen daarom een pak duurder. Schleisman wenst overigens kritischer om te gaan met cliënten en risicos. Moeilijke klanten of moeilijke risicos zullen met andere woorden een duurdere premie moeten betalen.Overigens hebben Allianz en Hochtief hun deelnames van ieder 46,2 procent in Monachia van de hand gedaan. Beide ontvingen hiervoor 186,6 miljoen euro.