Allochtonen even goed in secundair als autochtonen

(tijd) - In het secundair onderwijs doen allochtone leerlingen het even goed als autochtone leerlingen. Jongens doen het in einddiploma niet zoveel slechter dan meisjes en leerlingen met een hogere sociaal-economische achtergrond doen het beter dan die met een lagere sociaal-economische achtergrond. Dat blijkt uit het jongste rapport van het Steunpunt Loopbanen door het Onderwijs.