Advertentie
Advertentie

Allochtonen nog steeds gemarginaliseerd

(tijd) - Vlaanderen moet meer aandacht besteden aan een betere integratie van risicogroepen, aan de verhoging van de deelname van werknemers aan opleiding en aan de verbetering van de kwaliteit van de arbeid. De periode 2000-2001 was globaal positief voor de werkgelegenheid, maar de groeivertraging laat zich steeds meer voelen. Dat blijkt uit het tweede opvolgingsrapport van het Strategisch Plan Werkgelegenheid 2000-2004 van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid, Renaat Landuyt (sp.a).Minister Landuyt zag aan het begin van zijn legislatuur vier doelstellingen: de toename van de activiteitsgraad, de verhoging van de participatiegraad van risicogroepen, de verbetering van de kwaliteit van de arbeid en de toename van de individuele en maatschappelijke ontplooiing. Die doelstellingen worden jaarlijks aan de praktijk getoetst, en het plaatje voor 2000-2001 oogt relatief mooi.De activiteitsgraad verhoogde voort tot 63 procent en de werkloosheid daalde. Negatief is dat de werkloosheid bij risicogroepen als laaggeschoolden en allochtonen ongunstig blijft. De auteurs van het opvolgingsrapport merken op dat er te weinig goede indicatoren zijn om de kwaliteit van de arbeid te meten, maar stellen dat indirecte indicatoren wijzen op een relatieve tevredenheid van de Belgen over de kwaliteit van de arbeid. Steeds meer Vlaamse werknemers nemen deel aan opleidingen, maar die stijging volstaat nog niet.