Almaar grootschaliger

Steeds minder spelers vergaren steeds grotere omzetten in de toeristische industrie. De schaalvergroting manifesteerde zich vooral in Duitsland, waar nu twee machtige blokken tegenover elkaar staan. De Germaanse overheersing van de Belgische markt blijft nagenoeg onaangetast, maar voor het eerst manifesteerde het Angelsaksische imperialisme zich in onze contreien met de overname van Sun International door Airtours.