Almancora: een nieuwe Almanij-holding

Sedert enige weken is de beurs van Brussel een aandeel rijker: Almancora is een holding met bijna als enig actief een participatie van 28 procent in Almanij. Het bezit evenveel Almanij-aandelen als er Almancora-aandelen zijn. Theoretisch zouden beide aandelen ongeveer dezelfde koers moeten hebben. Integendeel: Almanij noteert 43 euro en Almancora 30,90 euro. Op het eerste gezicht lijkt Almancora een koopje, maar om daarover te kunnen oordelen moeten we het ontstaan van Almancora eerst nader bekijken.Door de oprichting van KBC ging Cera op in deze nieuwe groep. Cera werd vergoed met aandelen Almanij. Het was de bedoeling dat de familiale aandeelhouders van Almanij in overleg met Cera en de Boerenbond samen de controle over Almanij zouden houden. Cera Holding is het resultaat van de fusie van de lokale Cera-vennootschappen. De participanten van deze lokale commanditaire vennootschappen ontvingen commanditaire aandelen A van Cera Holding. Cera Holding bezit 9 procent rechtstreeks in Almanij en had nog eens 28 procent via de aanvankelijk voor 100 procent gehouden commanditaire vennootschap Almancora. In de aanvankelijke opzet was het niet duidelijk of de participanten van Cera zouden profiteren van de meerwaarden op Almanij. Een aantal van hen nam dit niet en begon een proces. Uiteindelijk kwam men tot een compromis: op 13 januari 2001 werd elk A-aandeel van 1.000 frank (24,79 euro) omgezet in één B-aandeel van 250 frank (6,20 euro) en één D-aandeel van 750 frank (18,59 euro). Voor elke soort van aandeel hebben de vennoten de keuze tussen vennoot blijven of uittreden. Bij uittreding moeten alle aandelen van dezelfde soort worden aangeboden. Vennoten die uittreden, krijgen per B-aandeel het nominaal kapitaal (250 frank) uitgekeerd. Vennoten die met hun D-aandelen uittreden, ontvangen drie Almancora-aandelen en het gekapitaliseerd dividendoverschot. Slechts een beperkt aantal vennoten hebben daarvan gebruik gemaakt, zodat nauwelijks 1,16 procent van het kapitaal van Almancora genoteerd is. Veel vennoten geven de voorkeur aan het belastingvrij dividend van de B- en D-aandelen, in de wetenschap dat ze later toch nog de conversie kunnen vragen.Almancora vertoont een zware onderwaardering tegenover Almanij. Eerst en vooral geven beleggers de voorkeur aan rechtstreekse belegging in plaats van de omweg via een holding. Bovendien is de markt in Almancora zeer smal, wat ook al niet aanzet tot beleggen.Ten slotte is er het stemrecht, waarvan de waarde op 30 procent van de koers wordt geraamd. Almancora is een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een commanditaire vennootschap op aandelen. Almancora wordt bestuurd door een statutaire zaakvoerder: Almancora Beheersmaatschappij NV. Dat betekent dat de aandeelhouders niets te zeggen hebben en niet mee profiteren van een eventuele strijd voor de controle over Almanij.Anderzijds lijkt een overname van Almanij zonder toestemming van de referentieaandeelhouders, die samen 74 procent van het kapitaal bezitten, weinig waarschijnlijk. Een belegger die in Almanij gelooft en bereid is een engagement aan te gaan op langere termijn, kan zich voor Almancora interesseren. Het rendement ligt door de onderwaardering fors hoger dan bij Almanij. Bovendien valt een daling later van de onderwaardering niet uit te sluiten. ESVFB-Regio Gent: optiecursus op maandagen 7, 14 en 21 mei van 20 tot 23 uur. Deelname: 3.000 frank voor VFB-leden, 3.500 frank voor niet-leden. Informatie bijPh. Delfosse, 0475/89.92.73.Voorstelling GIMV op donderdag 10 mei om 20 uur in het Sterre Congrescentrum, Kortrijkse-steenweg 766, Gent. Sprekers:H. Daems, voorzitter, enM. Vercruysse, CEO, aansluitend receptie. Toegang: 100 frank. Inschrijven verplichtbij Ph. Delfosse, 0475/89.92.73of phd@bankdm.be.VFB-Trefpunt Antwerpen, in het Alpheusdal, F. Williotstraat 22, Berchem: op woensdag 2 mei om 19.30 uur: Vijf tot tien interessante aandelen, door Kristof de Graeve, analist Bank De Maertelaere. Vooraf inschrijven verplicht door storting van 150 frank op rek.142-0649457-67, van VFB-Trefpunt Antwerpen, met vermelding van lidnummer en telefoonnummer. Informatie:P. Vandeneynden, 03/239.31.26.VFB-Trefpunt Hasselt, in hetVIZO-Centrum, Gouverneur Verwilghensingel 40: woensdag9 mei om 19.45 uur: Kwaliteitsgroeiaandelen, door J.H. Wilton, managing director Theodoor Gilissen Bankiers. Deelname: 200 frank, drink inbegrepen. Inschrijvingen: 011/30.32.10. Informatie:F. Lambrigts, 089/35 45 13.VFB-Trefpunt Brugge, bij Electrabel, Waggelwaterstraat: maandag 7 mei, demonstratie Vlam 22 & Vlam 3000 door Compugraphics. Van 14 tot 16 uur technische ondersteuning, van 16 tot 18 uur voorstelling. Informatie: M.-H. Hanssens, tel. en fax: 059/80.67.28 of 0475/85.27.92of hanssens.mh@wol.be.