Advertentie
Advertentie

Almanij betaalt keuzedividend

(tijd) - Almanij zal eind oktober een interimdividend van netto 180 frank voor de gewone en bijna 192,5 frank voor de FV-aandelen betaalbaar stellen. Hierop zal de techniek van het keuzedividend toegepast worden. Van 28 oktober tot en met 22 november 1993 kan op nieuwe Almanij-aandelen worden ingeschreven tegen inbreng van 38 interimdividendkoepons nr. 8 voor een nieuw aandeel, wat overeenstemt met een uitgifteprijs van 6.480 frank. Voor de FV-aandelen zal het bedrag boven de 180 frank in geld worden uitbetaald. De aandeelhouders die niet 38 koepons of een veelvoud daarvan bezitten, mogen bovenop de ingebrachte koepons een opleg in geld van 180 frank per ontbrekende koepon betalen, teneinde een aandeel meer te bekomen. Vanaf 23 november 1993 zullen de niet-uitgeoefende interimdividendrechten nog slechts in geld betaalbaar zijn.