Almanij verkoopt meerderheid in Krefima aan HSA-Spaarkrediet

(tijd) - Spaarbank HSA-Spaarkrediet, dochterbedrijf van de Kredietbank, nam op 1 mei de volledige controle over de hypotheek- en financieringsmaatschappij Krefima over van de holding Almanij. HSA, dat onlangs fuseerde met Spaarkrediet, bezat reeds 48 procent van Krefima en verwierf nu ook de 51 procent die Almanij in handen had. Krefima is een kroonjuweel van de Almanij-Kredietbank Groep met een rendement op eigen vermogen in 1996 van 24 procent. Hoeveel HSA-Spaarkrediet betaalde voor het 51 procent-meerderheidsbelang van Almanij, is niet bekend. Het belang is gewaardeerd en tegen contante betaling overgenomen door HSA-Spaarkrediet. HSA-Spaarkrediet is volledig eigendom van Kredietbank. Almanij is de belangrijkste aandeelhouder van Kredietbank met een deelneming van 41 procent. Nu HSA-Spaarkrediet hoofdaandeelhouder is geworden van Krefima, geldt geen beperking meer op de verstrekking van termijnkredieten door HSA-Spaarkrediet aan Krefima. 'Krefima leunt dicht aan bij de HSA-cultuur. Wij gebruiken onder meer dezelfde informatica', onderstreept Paul Borghgraef, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité van Krefima. Krefima nam per 1 mei 1997 ook de verkoop van hypotheekleningen langs zelfstandige kredietmakelaars over van Fidisco, een ander dochterbedrijf van Almanij, dat zich voortaan nog uitsluitend toelegt op leasing. Tegelijk stapten 28 medewerkers van de hypotheekafdeling van Fidisco over naar Krefima, dat zijn personeelsbestand zag toenemen van 59 tot 87. Fidisco blijft zijn hypotheekportefeuille die eind 1996 13,9 miljard frank waard was wel zelf beheren tot uitdoving. Krefima kocht vorig jaar een eigen gebouw aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen, op enkele stappen van het HSA-Spaarkredietgebouw waar Krefima sinds 1978 onderdak vond.