Advertentie
Advertentie

Almanij wil belang in Kredietbank verhogen

ANTWERPEN (tijd) - Almanij wil de eigen rechtstreekse participatie in het kapitaal van de Kredietbank boven 40 procent brengen. Voorts zal de holding deelnemen aan kapitaalverhogingen bij dochtermaatschappijen. Om die operaties te kunnen financieren, stelde de Almanij-leiding woensdag aan de aandeelhouders voor in te stemmen met de uitgifte van een konverteerbare obligatielening van 3,01 miljard fr. en met een stockdividend. Dit werd unaniem aanvaard.