Advertentie
Advertentie

Almanij ziet groepswinst positief evolueren

(tijd) - Almanij NV heeft op het niveau van de moedermaatschappij in de eerste zes maanden van het boekjaar 1990-91, dat op 30 juni afgesloten zal worden, een negatief resultaat van 59 miljoen fr. geboekt. Het resultaat was hiermee 10 miljoen fr. beter dan in de overeenkomstige periode van het boekjaar 1989-90. De raad van bestuur van Almanij stelt in de persmededeling een verdere winstvooruitgang van de Almanij-groep te verwachten tijdens het lopende boekjaar. Het balanstotaal van Almanij NV steeg tussen eind juni 1990 en eind december 1990 met 1,9 miljard tot 12,4 miljard fr. De stijging was vooral het gevolg van de uitgifte van de konverteerbare obligatielening (1990- 1995) in november, die volledig voor een nominaal bedrag van in totaal 3 miljard fr. werd onderschreven. De lening bestond uit twee schijven: enerzijds 2,026 miljard fr. waarop met behoud van het voorkeurrecht tegen 95 procent van de nominale eenheidswaarde van 7.000 fr. ingetekend kon worden, anderzijds 984 miljoen fr. waarop vrij a pari ingeschreven kon worden. Daarnaast droeg ook de omzetting van het keuzedividend in nieuwe Almanij-aandelen bij tot de balansvergroting.