Advertentie
Advertentie

Als een Belgisch rijksinwoner in het buitenland een onroerend goed bez

it en er veel verblijft, kan daardoor zijn statuut wijzigen. Het land waar het onroerend goed ligt, heft in principe als enige belastingen op de onroerende inkomsten. België past dan een vrijstelling met progressievoorbehoud toe. De aankoop door middel van een buitenlandse of Belgische vennootschap vereist een studie van de bestaande vennootschapsvormen en de eventuele gevolgen van het bestaan van een vaste inrichting.