Als een onderneming een abnormaal of goedgunstig voordeel verstrekt aan een derde, kan de fiscus de vrijgevige onderne

Als een onderneming een abnormaal of goedgunstig voordeel verstrekt aan een derde, kan de fiscus de vrijgevige onderneming daarop belasten. De minister van Financiën versoepelde deze maatregelen echter, zodat er geen problemen zijn als het om een procedure tussen Belgische ondernemingen gaat. Een van de vragen die nog overblijven, is of een effectieve belastingheffing echt noodzakelijk is.