Advertentie
Advertentie

Als een persoon die een functie heeft in een vennootschap een krediet

Als een persoon die een functie heeft in een vennootschap een krediet krijgt van die vennootschap, is deze belastbaar op een voordeel van alle aard. Maar heeft die persoon geen functies in de vennootschap, zoals een stille vennoot, dan kan de vennootschap zelf worden belast op het voordeel. Dit is het geval zelfs als de vennootschap de stille vennoot heeft gedagvaard om het krediet te doen terugbetalen, verhoogd met de wettelijke interest. Is de lening interestloos toegekend, dan moet de vennootschap toch belasting betalen op de niet ontvangen interest. In sommige gevallen geldt deze regel niet naar dochtervennootschappen toe die van hun moeder geld toegestopt krijgen om te overleven.