Als een vennootschap aandelen koopt moeten die volgens de waarderingsr

egels van het boekhoudrecht geboekt worden tegen de aanschaffingsprijs of de prijs die men betaalde voor de verwerving van die aandelen.De rechtbank in Gent oordeelt dat als die prijs ver beneden de marktwaarde van de aandelen ligt, de verwerving moet worden geboekt tegen de marktwaarde door voor het verschil een opbrengst te boeken.De rechtbank is de mening toegedaan dat alles wat het actief verhoogt, onvermijdelijk bijdraagt tot winstvorming. Dat is immers winst uit transacties die per definitie belastbaar is.