Als een vis in het water

LEUVEN (tijd) - De vader van de golvende schoolslag wordt hij wel eens genoemd. Zelf beschouwt hij zijn werk veeleer als een poging om zijn passie, het sportonderzoek, te vrijwaren binnen het universitaire bestel. 'We passen niet meer helemaal in het beeld', zegt Ulrik Persyn, een 64-jarige hoogleraar aan het departement Kinesiologie van de KU Leuven. 'Misschien heb ik inderdaad iets opgebouwd, maar dat is gedeeltelijk omdat ik de enige ben die zolang de kans kreeg in een bepaalde lijn door te werken.'