Als we de economische prestaties van Vlaanderen willen meten, hebben w

e de neiging internationale vergelijkingen te maken. Maar wat is het beeld als we de economische prestaties binnen het eigen gewest vergelijken? Hoe sterk zijn de Vlaamse subregios? Wat zijn de sterke en de zwakke punten van elke Vlaamse provincie? Zijn de gelijkenissen groter dan de verschillen, of is het omgekeerde het geval? Vanaf vandaag leest u in Ondernemers-Tijd vijf weken op rij het verslag van een merkwaardige Ronde van Vlaanderen. Als inleiding vindt u op deze pagina een interview met Wim Vanhaverbeke, een West-Vlaming die aan de Limburgse universiteit (LUC) de regionale verschillen in Vlaanderen onderzoekt. Op pagina 5 vindt u de eerste provincie die we onder de loep namen: West-Vlaanderen, een provincie naarstig op zoek naar goede arbeidskrachten.