Advertentie
Advertentie

Als werken pijn doet

(tijd) - Repetitieve overbelastingsletsels (RSI) zijn goed op weg om de beroepsziekte nummer één te worden. Samen met stress en rugletsels zijn zij de belangrijkste oorzaak van soms langdurig werkverzuim. Over hoe overbelastingsletsels ontstaan en hoe ze te vermijden zijn, bestaat maar weinig gefundeerd wetenschappelijk onderzoek. Het blijft behelpen met allerlei ergonomische snufjes. Baat het niet, dan schaadt het niet, is ook hier vaak het motto.