Advertentie
Advertentie

Alterfin wil 30 miljoen ophalen met alternatieve obligatielening

(tijd) - De alternatieve financieringsorganisatie Alterfin lanceert een Noord-Zuid-obligatielening van 30 miljoen frank. De lening heeft een vast rendement van 3,75 procent en loopt over 7 jaar. Ze is aan toonder en heeft coupures van 10.000 frank. HBK-Spaarbank en Triodos Bank werden aangezocht om de lening te waarborgen.'De rente ligt lager dan de marktrentevoet, dat is juist', beaamt Nadia Wera van Alterfin. Ter vergelijking, een OLO op zeven jaar brengt 5,5 procent op, een kasbon rond de 5 procent. 'We spreken dan ook eerder de alternatieve belegger aan die zich kritisch opstelt tegenover de wijze waarop zijn geld wordt aangewend', gaat Wera verder. 'In hoofdzaak gaat het om mensen die actief bezig zijn met ontwikkelingssamenwerking, en om de steeds groter wordende groep van groene, ethische beleggers. Ook congregaties en NGO's zullen waarschijnlijk toehappen.' Ter compensatie neemt Alterfin de beurstaks en de leveringstaks voor zijn rekening.