Alternatief voor Marivlam ligt niet voor de hand

(tijd) - De Vlaamse regering heeft 'Marivlam', het plan voor de verlaging van de vennootschaps- of personenbelasting voor bedrijven die hun werkgelegenheid op peil houden, officieel nog niet laten varen. Een alternatief voor die maatregel, waarvoor op de begroting van dit en volgend jaar telkens 1,5 miljard frank staat ingeschreven, ligt echter niet voor de hand.Minister van Economie Eric van Rompuy kwam vorig jaar met het voorstel langs fiscale weg de werkgelegenheid in Vlaanderen te bevorderen. Na moeizaam overleg in het Vesoc raakten de Vlaamse regering en de werkgevers en vakbonden het eind maart eens over een concrete regeling. Ondernemingen uit de bewerkende en verwerkende industrie die hun personeelsbestand behouden of vergroten zouden belastingvrijstelling krijgen. De Vlaamse regering zou de minderinkomsten voor de fiscus compenseren. Daarvoor is op de begroting van dit jaar 1,5 miljard frank uitgetrokken.