Advertentie
Advertentie

Alternatieve financier Hefboom zoekt bijkomende aandeelhouders

(tijd) - De financieringskoöperatieve Hefboom, die zich net als Mercurius en Netwerk toelegt op financiering van alternatieve ekonomische projekten, bestaat vijf jaar en wil naar aanleiding daarvan haar aandeelhoudersbestand uitbreiden. Momenteel is 67 miljoen frank bijeengebracht door zo'n 540 aandeelhouders. Met de uitgifte van nieuwe kwintet-aandelen moet dat bestand boven de 1000 uitstijgen.