Alternatieve sociale huisvesting voor kansarmen wint veld

BRUSSEL (tijd) - Buiten de klassieke sociale huisvesting, borrelen op de privé-woningmarkt steeds meer nieuwe huisvestingsinitiatieven op gericht naar kwestbare groepen. Ook vanuit de welzijnszorg wordt steeds meer geïnvesteerd in huisvesting van zorgbehoevenden, met de service-flats voor bejaarden bijvoorbeeld. De Koning Boudewijnstichting bracht deze ontwikkeling in kaart en pleit voor een grondig onderzoek naar de wegen die voor de sociale huisvesting verder moeten bewandeld worden.De Koning Boudewijnstichting heeft reeds een aantal jaren een programma lopen rond huisvesting en kansarmoede. Dat kadert in de maatschappelijke bewustwording dat enerzijds de huisvesting een belangrijk facet is van kansarmoede terwijl anderzijds de kansarmen in het bestaande circuit van sociale huisvesting onvoldoende aan hun trekken komen. Op initiatief van de stichting werden reeds enkele studies omtrent de problematiek van het wonen van kansarmen verricht. Tevens werd een paar jaar geleden beslist een 15 alternatieve projekten terzake in Vlaanderen te ondersteunen en te begeleiden. Deze projekten werden geëvalueerd in een uitgebreid verslag, dat meteen dieper ingaat op de dynamiek en de perspektieven van dergelijke nieuwe initiatieven. Het verslag, opgesteld door Luc Notredame van de studiegroep Mens en Ruimte, werd gisteren voorgesteld aan de pers.