Advertentie
Advertentie

Alternatieve straffen vervangen cel

(tijd) - Het gerecht maakt steeds vaker gebruik van de mogelijkheid om in plaats van gevangenisstraffen alternatieve sancties zoals maatschappelijke dienstverlening of opleidingen op te leggen. Maar er bestaan wel grote verschillen tussen de rechtsgebieden. Bovendien steunt de overtuiging dat zo'n alternatieve straf in een aantal gevallen efficiënter is dan een gevangenisstraf op dit moment eerder op 'gezond verstand', dan op wetenschappelijk onderbouwde harde feiten.Dat bleek maandag tijdens een persconferentie waar minister van Justitie Tony van Parys (CVP) een aantal maatregelen voorstelde ter bevordering van die alternatieve straffen en maatregelen. Zo legt de minister eerstdaags aan de ministerraad een wetsontwerp voor dat het rechters mogelijk maakt zonder omwegen een werkstraf op te leggen. Nu kan dat enkel als de rechter eerst een gevangenisstraf heeft opgelegd, die dan via probatie wordt omgezet in een alternatieve straf. Hetzelfde geldt voor een al eerder beloofd ontwerp dat gevangenisstraffen van minder dan zes maanden slechts in uitzonderlijke gevallen effectief maakt. Daarnaast komt er voor magistraten, advocaten en alle andere actoren een 'penologisch vademecum' dat het gamma aan beschikbare maatregelen toelicht. Dat handboek is geen overbodige luxe, want zelfs een oppervlakkige lectuur leert dat het begrip 'alternatieve straf' een vlag is die veel ladingen dekt, van de strafbemiddeling waarbij dader en slachtoffer het eens raken over een alternatieve straf die voor beide partijen positiever is, tot de maatschappelijke dienstverlening die in plaats van een gevangenisstraf door de strafrechter wordt opgelegd. Voorts zorgt een 'Steundienst Alternatieve Maatregelen' sinds kort voor de nodige begeleiding. Ook de beschikbare middelen worden opgetrokken. Op termijn moet jaarlijks een half miljard beschikbaar zijn voor dit soort maatregelen.