Advertentie
Advertentie

Alternatieve tewerkstelling zoeken voor struktureel werkloze vrouwen

De werkloosheid is bij de mannen nu onder de vijf procent gedaald. Daarmee zit het arrondissement Turnhout goed onder het Vlaams gemiddelde. De werkloosheid die eind 1983 nog meer dan 28.000 bedroeg is eind vorige maand ook onder de 15.000 gezakt. Er zijn wel nog 11.500 vrouwen werkloos, een veel te hoog cijfer maar ook dat daalt stelselmatig, als gevolg van de werking die gericht is op de vrouwen. Naarmate de arbeidsmarkt krapper wordt, krijgen de overblijvende struktureel werklozen - de vrouwen - meer kansen.