Advertentie
Advertentie

Aluminiumverbruik stabiel in 1996

(tijd) - De consumptie van primair aluminium in de westerse wereld zal in 1996 even groot zijn als in 1995, schat de European Aluminium Association (EAA), de Europese federatie van aluminiumproducenten. Die stabiliteit verbergt een duale evolutie: in West-Europa, Japan en de regio rond Australië viel het verbruik terug, maar dat verlies werd goedgemaakt door groei in Azië en Latijns-Amerika. De strijd tussen de aluminium- en staalproducenten voor de drankblikjes-, bouw- en de transportmarkt bleef ook het afgelopen jaar hard tegen onzacht en het zal dit jaar niet anders zijn.In 1995 produceerden de Europese landen, met inbegrip van Turkije, 3,187 miljoen ton primair aluminium. Over de eerste drie kwartalen van 1996 (2,373 miljoen ton) lagen de productiecijfers 2,5 procent hoger dan over de eerste negen maanden van 1995 (2,432 miljoen ton). Afgaande op die cijfers zou de geproduceerde hoeveelheid over heel 1996 stabiel blijven. Die ontwikkeling blijft wat achter ten opzichte van de industriële groei in de westerse wereld, die ruwweg 5 procent bedroeg, zegt de EAA in haar trimestriële nieuwsbrief.