Alvast 20 Belgische blauwhelmen naar Joegoslavië

(belga) - Op de allicht laatste ministerraad van het ontslagnemende kabinet Martens IX is gisteren principieel ingestemd met het verlenen van humanitaire noodhulp aan de Zaïrese bevolking. De regering gaat daarmee in op de vraag van voorzitter Monsengwo van de Nationale Konferentie.