Advertentie
Advertentie

'Alwetende' en 'alziende' accountants zijn niet meer van deze tijd

(tijd) - Voortgaand op het aantal accountants, is Nederland het sterkst controlerende land ter wereld. Registeraccountants verifiëren niet enkel de cijfers van de bedrijven maar ook de cijfers van gemeentebesturen en andere openbare diensten. Natuurlijk zijn er ook in Nederland lieden die niet van pottekijkers houden, maar de stelling dat het werk van de strenge registeraccountant niet als een noodzakelijk kwaad maar als een element van hoge toegevoegde waarde wordt beschouwd, klopt. Desondanks staat ook in Nederland, net als bij ons, de maatschappelijke rol van de accountant in het brandpunt van de belangstelling. Zelfs in landen zoals de Verenigde Staten en Groot-Brittannië waar de accountantspraktijk sinds vele tientallen jaren sterk ingeburgerd is, is de kwestie meer dan ooit aan de orde. Ook al omdat het publiek - of, om in de termen van het beroep te blijven: het maatschappelijk verkeer - in die landen veel alerter reageert op het bedrijfsgebeuren. De hoge eisen die het publiek stelt aan het werk van de accountant, monden geregeld uit in schade-eisen van vele tientallen tot vele honderden miljoenen frank. In continentaal Europa blijven dergelijke, vaak exorbitante schade-eisen nog achterwege, ook al omdat de rechtbanken minder gul zijn op dat vlak. Betekent dit dat continentaal-Europese accountants minder fouten maken? Of zijn publiek en aandeelhouders hier lakser?