Amateurkunsten ontzuilden beter gesubsidieerd

(tijd) - De Vlaamse amateurkunsten worden gereorganiseerd. Dit besliste de Vlaamse regering gisteren. Ze beoogt een betere subsidiëring, de inschakeling van meer professionele medewerkers en vooral een ontzuiling. Per kunstdiscipline wordt nog slechts een pluralistische organisatie erkend en gesubsidieerd.