Ambassadeur Bogdanov maakt kritische analyse van Gorbatsjovs perestroika

BRUSSEL (tijd/reuter) - "Het is niet de partijtop maar het Kongres van Volksafgevaardigden dat zich moet uitspreken over grondwetsartikel zes, dat de leidende rol van de kommunistische partij vastlegt. Maar de KP kan die leidende rol enkel behouden als ze aantoont dat ze die ook verdient.' Een duidelijke uitspraak van Felix Bogdanov, Sovjet- ambassadeur in Brussel, tijdens een toespraak voor de Belgisch-Nederlandse Vereniging in Brussel.