Ambtenaren bij Bull in de leer over integrale kwaliteitszorg

BRUSSEL (tijd) - Een dertigtal hoge ambtenaren van de administratie hebben gisteren het informatikabedrijf Bull te Brussel bezocht. Bedoeling was het uitwisselen van experimenten tussen de privé- en de openbare sektor, meer bepaald in verband met de integrale kwaliteitszorg waarin Bull reeds belangrijke investeringen heeft gedaan.