Ambtenaren hebben hun banenakkoord

(tijd) - Voor de privé-sector is het niet gelukt. Maar premier Dehaene en minister van Ambtenarenzaken Flahaut ondertekenden gisteren wel plechtig een banenakkoord met de vakbonden uit de publieke sector.Over het akkoord is gedurende vier maanden onderhandeld in het comité A, het overkoepelende overlegorgaan van de openbare sector in dit land. Naast de federale overheid zitten ook de gewesten en gemeenschappen mee aan tafel met de ambtenarenbonden.